DISCLAIMER

Disclaimer van
Haarinstituut Nederland

Deze website is eigendom van Haarinstituut Nederland.

Contactgegevens:
Oude Torenstraat 49
1211 BV Hilversum

Telefoon: +31356913469
E-mail: info@haarwerk.nl

K.V.K. nummer: 51.10.43.18
BTW nummer: NL1367.39.179.B01

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u uitdrukkelijk akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Haarinstituut Nederland of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de site is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Haarinstituut Nederland levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Als de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of als bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Haarinstituut Nederland de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Haarinstituut Nederland kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Als u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld dan kunt u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Haarinstituut Nederland geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de site.
Haarinstituut Nederland kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De site kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Haarinstituut Nederland verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Haarinstituut Nederland. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Haarinstituut Nederland.

Haarinstituut Nederland
Specialist in haarwerken

Al meer dan 25 jaar ervaring in haarwerken op maat,
haarproblemen, dunner wordend haar en haaruitval bij mannen en vrouwen.